Açıklama


Schüco Cephe FW 50+ BF: Yangına Dayanımlı Cephe

Çok fonksiyonlu yangına dayanımlı cephe FW 50+ BF, F30 ve G30 yangın geçirimsiz sınıfına sahip düşey cepheler ve ışıklıklar için genel amaçlı kullanılabilir. Özdeş iç ve dış ön görünümler sayesinde görsel olarak uyumlu bir şekilde şu Schüco Cephe sistemleri ile kombine edilebilir: FW 50+ ve FW 60+.

BS pencerelerin / kapıların montajı Schüco Firestop II sistemlerine ait yangın geçirimsiz pencerelerin ve kapıların F30 yangın geçirimsiz cepheye montajı, ilave kullanım seçenekleri sunar.

5.000 mm'ye kadar kat yüksekliğe kadar giydirme cepheler Schüco Yangına Dayanımlı Cephe FW 50+ BF ve FW 60+ BF ile 5.000 mm'ye kadar kat yükseklikleri sorunsuz bir şekilde aşılabilir. Firestop II T30-1- / T30-2 kapılar ile bağlantılı olarak F30'da 4.500 mm'ye kadar uygulanabilir. Schüco sistem uyumluluğu ayrıca yangın geçirimsiz cephe ile standart cephe arasında görünmez geçişleri mümkün kılar.

Parçalı yapılarda dar profil ön görünümleri Alüminyum yangın geçirimsiz cepheler sadece bir dikme ile 0°​ ila 15° arasında köşe tasarımları sunar.​ 90° ila 180° arasındaki köşe tasarımları 2 dikme ile gerçekleştirilir. Geniş boyutlara izin verilir: F30 camlamalarda dikey ve yatay formatta 1.400 x 2.600 mm ve ayrıca G30 camlamalarda 1.200 x 2.300 mm'ye kadar.

Beşik çatı veya tek eğimli çatı Beşik çatı veya tek eğimli çatı olarak uygulanmış olan yangın geçirimsiz cephe sistemleri FW 50+ BF ve FW 60+ BF ile çarpıcı ışıklıklar da zarif bir şekilde uygulanabilir. Gerçekleştirilebilir cam boyutları: Dikey formatta 1.050 x 2.000 mm'ye veya yatay formatta 1.200 x 1.050 mm'ye kadar

Ürün avantajları

  • 50 mm ve 60 mm'lik ön görünümler ile düşey alanlar ve çatı alanları için 30 dakika yangına dayanım için yangına dayanımlı cephe
  • 30 dakika yangın dayanım için yangına dayanımlı kapıların (ZiE) ve pencerelerin kullanımı
  • 3'lü yalıtım cama (0,5W/[m2K]'ye varan Ug), sahip yüksek ısı yalıtımlı cephe, 1.500 x 3000 mm'ye varan cam boyutları
  • Yüksek ısı yalıtımlı yangına dayanım paketi
  • Yangına dayanımlı cepheden standart cepheye uyumlu geçiş
  • Panel cephe olarak ayrı bölümlerden oluşan standart cephe ile görsel olarak uyum ve ​RC​2'ye (WK2) varan hırsızlığa karşı dayanım
  • Sınıflandırma raporu, sistem onay belgesi ve ülkeye özel onaylar kullanıma sunulmuştur

 

Duyurumuzu incelemek için tıklayınız